Noter

Här finns sammanfattande och översiktlig fakta om romanen En man som heter Ove av Fredrik Backman. Romanen gavs ut 2012.

Motiv

Det finns några tydliga motiv i romanen En man som heter Ove. Ett motiv är den lilla människans kamp mot de stora jättarna. Ove för en ständig kamp emot ”vitskjortorna” som han benämner dem. Ett annat motiv handlar om hur barndomens upplevelser präglar vuxenlivet.  Ytterligare ett motiv handlar om misantropen (den ”vresige” människoföraktaren) som mjuknar till sist. 

Komposition

En man som heter Ove har en traditionell och kronologisk struktur, där läsaren följer Oves liv genom en berättare. Berättaren låter Ove minnas olika episoder som ägt rum tidigare i hans liv och han minns, dels episoder från sin barn-och ungdomstid, dels hur livet med frun Sonja var. 

Då och då talar han med frun och då gör han det i presens (nutid) som om hon fortfarande fanns närvarande...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in