Perspektivering

Man kan betrakta Fredrik Backmans En man som heter Ove ur flera olika perspektiv, beroende på hur man arbetar med romanen.

Kanske väljer du ett litterärt perspektiv där du ska placera romanen i en särskild litterär genre. Vi föreslår antingen ” Feel good litteratur,”( som är nära förknippad med drama och komedi inom modern litteratur), eller Komedi. Du kan också välja att förknippa romanen med dess filmatisering eller teateruppsättning. Filmatiseringens struktur ligger i detta fall nära romanens manus.

Slutligen kanske du vill använda dig av en särskild metod eller leta efter och arbeta med särskilda karaktärsdrag i romanen, som till exempel utgångspunkten samhällskritiskt perspektiv. Observera att detta är en särskild sorts analys, som inte i första hand syftar till att ge perspektiv på romanen som helhet. Att analysera på detta sätt kan vara särskilt relevant om du arbetar med romaner som en del av ditt gymnasiearbete eller liknande.

På följande sidor finner du mer om varje kategori.