Samhällskritiskt perspektiv

Samhällskritisk roman

Fredrik Backmans En man som heter Ove skulle även kunna läsas som en samhällskritisk roman. Genom att personerna skildras som stereotyper, med sina fasta epitet och med sina oftast förutsägbara ageranden, utifrån sina fasta epitet.

Med hjälp av stereotyperna bygger författaren upp en kritik mot samhället, där han framhäver den lilla människans ensamhet och utsatthet i förhållande till de anonyma, avlägsna och obegripliga makthavarna. Genom att författaren låter de agerande utgöras av stereotyper, framträder ett mönster där vissa förhållanden eller missförhållanden framträder genom tydliga kontraster.

Ett annat litterärt område där allegoriskt och samhällskritiskt berättande kommer till uttryck, är den berättarform som många, främst tyska, ”icke önskvärda” författare fick använda sig av ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in