Teman och budskap

Teman

Fredrik Backmans roman En man som heter Ove innehåller en rad teman som alla är förknippade med romanens budskap, men som samtidigt går i några olika riktningar.

En enkel og vardaglig man

Titeln En man som heter Ove innehåller trots sina få ord en mängd information om intentionen bakom romanen. 

En man indikerar att Ove inte finns som en del av en gemenskap. Han är inte ”någons” man, eller en man som är en pappa eller en farfar. Att Ove betecknas enbart med sitt förnamn, kan även det tolkas som att han inte hör hemma i någons släkt eller familj. Här saknas familjenamnet eller släktnamnet. Hans efternamn nämns inte någonstans i romanen. 

Ove har inte heller någon yrkestitel eller statustitel. Det kan antyda att han inte har fått fäste vare sig i den akademiska världen eller i yrkeslivet. Vi får veta att Ove hade lätt för matematik men inte för något annat skolämne. Därför blev han mobbad i skolan...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in