Saving Mr Ugwu | Analysis

Den här analysmallen på engelska är bra att ha till hands när du ska göra en egen skriftlig analys av novellen "Saving Mr Ugwu" av Lin Anderson. Här får du hjälp till att förstå novellens geografiska och sociala miljö samt symbolik.

Var uppmärksam på att den här analysmallen är skriven helt på engelska.

I texten visar vi dig exempel på olika delar i novellen som är relevanta för dig att ta upp i din egen analys. I den här analysmallen fokuserar vi på novellens tema, berättarteknik, karaktärer och språkbruk.

Här är några av de ämnen som vi tar upp i den här analysmallen:

Presentation of the text

 • Summary
 • Themes
 • Point of view
 • Language and style

Background, settings and symbols

 • Nigerian independence
 • The symbolism of the garden
 • Colors
 • The rain

Characterization

Identity crisis 
The importance of social status
Slavery 
Feeling superior and different
The monkey as a caricature 

Detta är ett utdrag av web-boken:

A particular emphasis is placed Mr Ugwu’s Baturi neighbor’s monkey, which in a strange sense is a brutal caricature of Mr Ugwu himself: the monkey is free to go about as it wishes, but it always returns to its white master’s cage for food and water. It is no surprise that in the end, Mr Ugwu’s deep frustration and resentment of his ambivalent condition lead him to exact revenge on this innocent animal.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Saving Mr Ugwu | Analysis

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1