Adjektivens olika jämförelsegrader (komparering)

Adjektiv kan kompareras (jämföras) på två sätt på engelska:

Man lägger antingen till:

●      ändelserna -er/-est för andra graden (komparativ) respektive tredje graden (superlativ).

eller

●      more/ most

-er/-est ändelserna läggs till om adjektivet har:

●      bara en stavelse

●      två stavelser och slutar på...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in