Adverb konstruerade från adjektiv

En mycket stor grupp av adverb är gjorda från adjektiv.
Detta görs genom att man tillför ändelsen -ly till adjektivet i dess grundform:

●      slow → slowly

●      beautiful → beautifully

●      quiet → quietly

Det finns några saker man bör vara uppmärksam på, när man gör om adjektiv till adverb med ändelsen -ly:

●      Slutar adjektivet p...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in