Typer av adverb och deras placering

På engelska finns det många olika typer av adverb, men gemensamt för dem är att de oftast beskriver tid, plats, mått, inställning, grad eller hela fraser.

Beroende på vilken typ av adverbial som vi har att göra med, så finns det flera ställen att placera dem. Oftast kan adverbialsatsen placeras på olika ställen i en mening, men i vissa fall så måste man vara uppmärksam på särskilda regler.

●      Om predikatet består av ett ord och är en form av to be, placeras adverbet efter verbet:...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in