Konjunktioner

Konjunktioner (bindeord) är ord som binder samman ord, satsdelar eller satser - samt berättar på vilket sätt dessa hänger samman.

Det finns alltså olika typer av konjunktioner, beroende på vilken funktion det har i en mening:

Konjunktioner som anger att något tillförs:
  • And, also, furthermore och moreover har funktionen att de tillför någonting till det det som redan är sagt. På så sätt binder de ihop de två leden:
    • John went swimming and Anna jumped in too.
    • Also, the water was...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in