Ordklasser

Det är viktigt att ha koll på de olika ordklasser som finns, om man ska kunna till exempel vill slå upp något i en grammatikguide, eller om man vill kunna kalla alla olika typer av ord och satser vid deras rätta namn.

Vi har gjort en lista med alla de olika ordklasserna här nedan, så att du enkelt kan kolla upp det som du känner dig osäker på.

OrdklasserExempel
Verb (handlingsord, sådant man gör)to run, to love, to be
Substantiv (ord på saker)dog, house, information
Artikel (bestämmande ord)the, a, an
Pronomen (ord istället för namn på saker/personer)he, hers, that, which, himself, somebody
Adjektiv (beskrivande ord)blue, sweet, happy, pretty, tall
Adverb (hur någonting görs)happily, very, comfortably, beautifully
Preposition (ord som visar hur något förhåller sig till något annat)at, under, on, to, from, into, for, by
Konjunktion (bindeord)and, but, or
Numeraler (talord)third, three, first, second, 1, 8, eight

De olika funktionerna som dessa ordklasser fyller går vi igenom närmre i deras respektive avsnitt. 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in