Artiklar

Artiklar är de små ord som är knutna till ett substantiv (namnord), och som anger om ett substantiv är bestämt eller obestämt. Artiklar kan beskrivas som någonting som kommer före (som i engelskan) eller efter (som i svenskan) ett substantiv, och berättar om vi känner till eller inte känner till substantivet. De tre artiklarna är the, a och an. The är den bestämda formen, som vi ser i det här exemplet:

●      Här så ‘känner vi till’ ordet, dvs. vi vet vilken hund vi talar om:...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in