Bestämd artikel

Den bestämda artikeln på engelska heter the, och står alltid före substantivet (namnordet) eller det adjektiv (beskrivande ord) som hör till substantivet:

●      I love the cake you made yesterday.

●      The beautiful woman walked down the street.

Den bestämda artikeln används oftast som på svenska, men det finns några regler och undantag som man får vara uppmärksam på:

●    ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in