Prepositioner

Prepositioner är ord som används för att beskriva förhållanden mellan olika saker, platser eller personer. Men hur fungerar de egentligen på engelska? Det får du hjälp med att reda ut här.

I den här guiden beskriver vi hur prepositioner fungerar och ger dig konkreta och användbara exempel. Dessutom ger vi tips på vad man kan tänka på i förhållande till regler och vanliga fel.

 

Prepositioner (framför-ställning på ren svenska) är ord som oftast hjälper till att svara på frågor som när: (in the morning, on the 4th of December), var (on the floor, at the cinema) och vart (going to the mall, heading towards London).

 

Prepositioner uttrycker ett förhållande mellan olika saker/människor, t ex angående plats och tid. En annan funktion prepositioner ha...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in