Prepositionens styrning

När man talar om prepositioner, talar man ofta om styrning. Det är därför att prepositionen styr vad som kommer efter den i en mening; den bestämmer villkoren för hur meningens grammatiska uppbyggnad ska vara. 

Liksom på svenska kan engelska prepositioner styra båda substantiv (namnord), pronomen (stödord) och frågande bisatser (t ex: om du gör dina läxor får du gå ut och leka efteråt). På engelska finns det dock vissa konstruktioner som prepositionerna inte kan styra. Det finns alltså vissa särskilda ord och fraser som prepositioner inte kan stå framför.

På svenska kan pre...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in