Typer av prepositioner

Det finns många prepositioner i engelskan som används i olika sammanhang och med annan betydelse än i svenskan, medan andra används på närmast identiskt sätt.

Vi skiljer dock mellan vissa typer av prepositioner:

Tidsprepositioner - anger ett tidsförhållande som t ex dagar, årtal eller begränsade tidsperioder.

Rumsprepositioner – syftar på en plats som t ex placering på ett bord, i en byggnad eller en elevs kunskapsnivå i förhållande till andra.

Observera: Det är viktigt att vara uppmärksam på att en och s…

...

Tidsprepositioner

Man använder tidsprepositioner för att ange ett tidsförhållande. Det kan vara en specifik tidpunkt, en avgränsad tidsperiod eller ett tidsförlopp.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att användandet av tidsprepositioner på engelska kan skilja sig mycket från hur det används på svenska. T ex kan den engelska tidsprepositionen at användas när vi på svenska skulle använda till exempel “till” och “om”:

 • Vi besöker alltid mina föräldrar till jul.
 • We always visit my parents at Christmas.

 

 • Grannhunden håller mig vaken om nätterna.
 • The n…

...

Rumsprepositioner

Man använder rumsprepositioner för att ange placering. Det kan handla om en saks fysiska placering, eller om placering i en mer abstrakt mening:

 • The cup is on the table.
  • Här handlar det om den fysiska placeringen.
 • I can’t stay at this academic level for very long.
  • Här är det tal om en abstrakt placering på en ‘akademisk nivå’. I den här meningen är inte den ‘akademiska meningen’ något handfast, men det går ändå att förstå att det handlar om en placering på en skala/nivå.

De viktigaste rumsprepositionerna är on, at och in. Dessa kan ofta vara knepiga, då de kan användas både som tidsprepositioner och rumsprepositioner.

On (motsvaras ofta av svenskans ) används när det rör sig om placering på en yta eller om någonting på TV eller radio:

 • I will hang the picture on my wall.
  • Jag kommer att hänga bilden på väggen.
 • I saw you on TV last night!
  • Jag såg dig på TV igår kväll!

At används vid en plats, när det handlar om en plats, när någonting är riktat mot en person och vid institutioner.

 • I saw him at the office yesterday.
  • Jag såg honom på kontoret igår.
 • Was that comment aimed at me?
  • Var den kommentaren riktad till mig?
 • I’ll eat lunch at school.
  • Jag äter lunch  skolan.

In används vid en plats, t ex ett rum eller område, när områdets funktion/innehåll är av betydelse:

 • He is in the bathroom.
  • Han är i badrummet.
 • People are always happy in Denmark.
  • Folk är alltid glada i Danmark.
 • I love to look at the really old books in the library.
  • Jag älskar att titta på de…

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in