Typer av prepositioner

Det finns många prepositioner i engelskan som används i olika sammanhang och med annan betydelse än i svenskan, medan andra används på närmast identiskt sätt.

Vi skiljer dock mellan vissa typer av prepositioner:

Tidsprepositioner - anger ett tidsförhållande som t ex dagar, årtal eller begränsade tidsperioder.

Rumsprepositioner – syftar på en plats som t ex placering på ett bord, i en byggnad eller en elevs kunskapsnivå i förhållande till andra.

...

Tidsprepositioner

Man använder tidsprepositioner för att ange ett tidsförhållande. Det kan vara en specifik tidpunkt, en avgränsad tidsperiod eller ett tidsförlopp.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att användandet av tidsprepositioner på engelska kan skilja sig mycket från hur det används på svenska. T ex kan den engelska tidsprepositionen at användas när vi på svenska skulle använda till exempel “till” och “om”:

...

Rumsprepositioner

Man använder rumsprepositioner för att ange placering. Det kan handla om en saks fysiska placering, eller om placering i en mer abstrakt mening:

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in