Pronomen

Ordet pronomen kommer från latinets pro nomen, ‘istället för namn’. Precis som namnet antyder, så används pronomen för att ersätta ett namn på en sak eller person, som vi antingen nämnt tidigare, eller är underförstådd. Pronomen används när det inte råder någon tvekan om vad vi syftar på.

Exempel:
●      Anna is feeling sick these days. She even left work early yesterday. 
Här är she ett personligt pronomen, som står istället for Anna...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in