Indefinita och reflexiva pronomen

Indefinita (obestämda) pronomen

De indefinita (obestämda) pronomenen används när man ska referera till någonting som inte är klart bestämt. Det kan vara någonting som är allmängiltigt, alltså något som kan inkludera alla. Det finns många olika indefinita pronomen, och dessa används också olika.

Valet av indefinit pronomen styrs både av vad/vem som det står istället för, och vilken funktion det har i en sats (mening):

●      some, any, no, every

o      fungerar som adjektiv (...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in