Interrogativa pronomen

Det engelska ordet interrogate betyder “att fråga” eller “att förhöra”, och de interrogativa pronomenen används för att ställa frågor.

Beroende vad man frågar om, en sak eller en person t ex, så måste man använda olika interrogativa pronomen.

De interrogativa pronomenen är de följande:

●      Who, whom och whose används när man frågar om personer:

o      Who använ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in