Possessiva pronomen (ägandeskapsord)

To possess betyder att äga eller att besitta någonting, och de possessiva pronomenen används för att visa att något eller någon äger eller har någonting.

I de här exemplen kan du se vad vi menar med possessiva pronomen, eller ägandeskapsord som vi kan säga på svenska:

●      I really love your dog → I really love John’s dog.

●      I hate its color → I hate the color of the house....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in