Relativa pronomen

Ett relativt pronomen används när du refererar eller hänvisar till någonting som du tidigare nämnt:

●      The postman, who I adore, comes every other day.

o      Det relativa pronomenet who hänvisar till the postman, som nämns tidigare i meningen.

●      Soccer, which I have played for years, is also my brother's favorite sport.

o      Det relativa pronomenet...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in