Question tags

I svenskt talspråk använder vi ofta fraserna “visst?”, “eller hur?”, “va?”, “väl?” och "inte sant?".

De är ett slags påhäng, som gör en sats till en fråga. De används ofta för att understryka att det handlar om en fråga, när frågan är underförstådd:

  • Vi har inte råd med en ny bil?
  • Vi har (väl) inte råd med ny bil, va?
    • Den underförstådda frågan, som oftast tydliggörs av talarens ‘frågande’ tonläge, understryks här av att man lägger till “va?...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in