Sammandragningar

Sammandragningar är när två ord “sätts ihop” genom att någon bokstav ersätts av ’. Detta sätt att skriva ”härmar” talspråket och är helt korrekt att använda i mindre formella sammanhang. Notera att sammandragningar inte används i mycket formella sammanhang, som t ex uppsatser.

  1. Substantiv (namnord), pronomen (ord som står istället för något annat, t ex ”she”) eller adverb (biord) kan dras samman med ett verb:
  • The boy’s happy  → substantivet boy sammandraget med verbet is.
  • We...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in