Kollektiva substantiv

När vi talar om substantiv (namnord) och deras räknebarhet, kan vi träffa på substantiv som kan uppfattas som både singularis (ental) eller pluralis (flertal). Dessa ord kallas for kollektiva substantiv.

De vanligaste kollektiva substantiven är:

●      audience, committee, company, crew, enemy, family, firm, gang, government, public, staff, team

Man kan välja att se på dessa begrepp som en samlad enhet eller som en grupp bestående av flera individer. Man väljer alltså om man tycker det är singularis eller pluralis.

I vissa fall ka...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in