Logiska flertal och egennamn

Logiska flertal

Logiska flertal betyder att det är införstått att det är “flera av något” i en mening, så är det helt logiskt att man också böjer det tillhörande verbet eller substantivet i pluralis (flertal):

●      Susan put her hands in her pockets

o      Susan har två händer, så logiskt är det här tal om två fickor.

●      ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in