Omskrivning i samband med räknebarhet

Oräknebara substantiv kan alltså inte räknas, vilket betyder att:

●      Oräknebara substantiv kan inte ha en obestämd artikel eller ett talord framför sig:

o      She gave me four good advice.

o      Hon gav mig fyra goda råd.
 

o      In New York they have a great poli...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in