Verb som påverkar följande verb

Det finns vissa verb som, när ett annat verb följer i meningen, gör att detta andra verb tar den oböjda grundformen av verbet (to do, to see). Andra verb gör att nästföljande verb istället måste ta ing-form (being, doing).

I enjoy sleeping in on weekends.
När verbet enjoy följs av ett annat verb, är detta alltid i ing-form.

Do you deny calling me the other night?
När verbet deny följs av ett annat verb, är detta alltid i ing-form.

He offered to help with dinner.
När verbet offer följs av ett an...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in