Verb

Verb är en ordklass som uttrycker handlingar och händelser. Ofta kan man ta reda på om ett ord är ett verb genom att sätta att framför. I engelskan gäller detsamma, kan du sätta to framför så är det troligtvis ett verb.

I den här sammanfattningen går vi bland annat igenom:

  • Hur du böjer verb i olika tempus på engelska
  • Infinita verbformer
  • Olika typer av verb på engelska
  • Kongruens och typiska kongruensfel

Verb (kallat predikat i satsläran) är de ord som oftast beskriver någon slags handling. Det är de orden som beskriver att man ‘gör’ något: runfindjumpreadwalk etc. Verb uttrycker även att man ‘har’ eller ‘är’ något: to haveto be

Verbet är det viktigaste ordet i en sats (mening). Man kan faktiskt inte kalla en sats för en sats, om det int...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in