Bildande av passiv

Liksom på svenska kan engelska verb antingen vara i aktiv eller i passiv form:

●      Jag äter → aktiv form av verbet “att äta”.

●      Det äts→ passiv form av verbet “att äta”.

På svenska kan vi bilda passiv på två sätt:

●      Genom att tillföra ändelsen -s:

o      Det skrivs mycket om honom i tidningarna...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in