Från aktiv- till passivkonstruktion

Om du till exempel behöver nyansera ditt uttalande genom att lägga extra vikt vid en viss del av meningen, kan du ändra den aktiva meningen till en passiv mening:

●      Det direkta objektet i den aktiva satsen görs till subjekt och verbet skrivs om till en form av to be + perfekt particip

He presented  the project  with great enthusiasm  X O Δ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in