Kongruens

Verbkongruens är överensstämmelsen mellan subjekt (jag, hon, osv.) och predikat (verb). Subjekt och predikat ska stämma i person och tal. När de gör det, säger vi att de kongruerar - dvs att de är böjda så att de “passar ihop”. För svensktalande kan detta vara ett problem, och det är kanske ett av de vanligaste felen en svensk gör i engelskan, t ex när man räknar upp saker/personer och ska böja verbet:

●     George and Eric sleeps like rocks.

●     George and Eric sleep like rocks....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in