Typiska kongruensfel

Det finns några typiska fel som har att göra med verbkongruens:

●      Om there förekommer som formellt subjekt i en sats, böjs predikatet (verbet) alltid efter det reella subjektet i satsen:

o      There are many cars in the city.

▪       ​Many cars är det egentliga subjektet i satsen, och därför ska verbet to be böjas i tredje perso...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in