Typer av verb

Det finns olika typer av verb. En sats innehåller alltid ett verb (predikat), och det kan antingen bestå av ett enkelt verb (finit verb) eller av flera olika verb (sammansatta verb)

Det finns tre olika typer av verb:

Finita verb: Finita verb är de som kan stå ensamma i en mening. De kan alltså bilda en fullständig mening helt av sig själv i imperativ (befallandeform), eller stå som det enda verbet i en mening. Ett finit verb har med andra ord inte behov av ett andra verb för att bilda en fullständig mening:

●      Run!

o ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in