Hjälpverben to have, to be och to do

Hjälpverben to haveto be, och to do används tillsammans med finita verb.

To have, to be, och to do kan även fungera som finita verb, men har då en annan betydelse.

Vi kallar dessa verb för hjälpverb eftersom de hjälper det finita verbet att bilda ett sammansatt verb. Ett sammansatt verb är när flera verb hör ihop i en mening, t ex he would love to help. Här har vi flera verb som ‘arbetar tillsammans’.

To have och to be är alltså hjälpverb som används för att bilda sammansatta tider, och to do...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in