Öva dig på modala hjälpverb

Modala hjälpverb används alltså för att understryka en inställning hos den som uttrycker sig (eller mottagaren av en fråga). Det svåra och ibland lite förvirrande med de modala hjälpverben är att användandet av dem skiljer sig en del, men de olika modala hjälpverben kan ha mycket liknande mening.

Det är en bra idé att öva sig på de modala hjälpverben, för att få en bra känsla för när man bör använda vilket. Nedanför har vi sammanställt en tabell över alla modala hjälpverb, där likheter och skillnader blir uppenbara. De modala hjälpverb som har liknande bety...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in