Verbs olika böjningar

Verb böjs efter tid, person och tal. Det är predikatet (verbet/verben) i en sats som berättar under vilken tid handlingen äger rum. Det är viktigt att kunna använda de olika tempus och former som finns av verben. Här ser du några exempel på böjningar: 

●      His brother drinks a lot.

o      Huvudverbet to drink böjs i presens (nutid), tredje person och singularis (ental).

●      The dogs have chewed on all our shoes....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in