Pågående tid

Pågående tid bildas genom att använda en form av hjälpverbet to be + huvudverbet i ing-form.

Precis som namnet tipsar om så används pågående tid för att beskriva en pågående handling. Det behöver inte bara vara just nu, utan kan böjas i dåtid, nutid eller framtid:

 Enkel tidPågående tidInfinitiv (oböjt verb)to jumpto be jumpin...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in