När används pågående tid?

Det kan ibland vara svårt att veta när man bör använda enkel tid (alla de andra verbformerna) gentemot pågående tid på engelska, eftersom vi inte har dessa former på svenska.

Vi har därför gjort en överblick över de situationer när det inte alltid är helt enkelt att veta vilket av de olika tempusen man ska använda:

Enkel tid

När det handlar om regelbunda/vanemässiga handlingar används enkel tid:

●      I study a lot every day. 

●      ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in