Perfekt (present perfect)

Perfekt är en av de sammansatta tiderna – den sätts samman av ett hjälpverb och ett huvudverbPerfekt bildas på följande sätt:

Hjälpverbet to have i presens + huvudverbet i perfekt particip (-ed, samma form som preteritum).

●      She has practiced a lot this week. 

o      has är hjälpverbet, som står i presens, tredje person, singularis.

o      practiced...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in