Pluskvamperfekt (past perfect)

Pluskvamperfekt är en av de sammansatta tiderna. För att bilda pluskvamperfekt så gör man på det här sättet:

Hjälpverbet to have i preteritum + huvudverbet i perfekt particip bildar tillsammans pluskvamperfekt:

●      He had mowed the lawn before the rain came.

o      Had är här hjälpverbet som står i preteritum, 3 person, singularis.

o      Mowed är huvudverbet som st...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in