Engelska Utredande text

När du skriver en utredande text på engelska är syftet att redogöra för ett ämne eller en frågeställning från olika synvinklar. Du använder fakta från olika källor och ställer påståenden mot varandra. Samtidigt resonerar du kring den fakta du presenterar.

Beroende på din uppgiftsbeskrivning kan en utredande text innebära att du gör analyser, berättar om orsaker och konsekvenser, jämför eller väger fördelar och nackdelar mot varandra.

Här nedan har vi samlat massor av exempel på utredande texter på engelska, skrivna av andra elever. Här kan du hitta inspiration till din egen text, få hjälp till hur du strukturerar texten, kommer på ett ämne och vilka delar som är bra att ha med.