Etik

I detta kompendium kan du läsa om etik. Kompendiet omfattar framförallt delar av pensum från filosofi och religion, men det kan även vara relevant i många andra ämnen, eller ingå i större skriftliga uppgifter.

Vi börjar med att ge en grundläggande definition av, vad etik är, och därefter går vi igenom tre huvudinriktningar inom den filosofiska etiken (konsekvensetik, pliktetik, och dygdetik) samt några av de typiska kritikpunkter som de utsätts för.

Därefter undersöker vi en rad etiska dilemman, som samtidigt fungerar som en genomgång av de olika etiska positionerna. Först ser vi på en rad rent teoretiska dilemman, och därefter går vi igenom ett antal etiska problemställningar ur verkliga livet – till exempel inom områden som djuretik och klimat- och miljöetik.

Slutligen ska vi kort gå igenom religiös etik och undersöka på vilket sätt den skiljer sig från sekulär (icke-religiös) etik. 

Utdrag

Nedan kan du läsa ett kort utdrag:

Abort och konsekvensetik 

Som med allt annat hänger konsekvensetikens svar på frågan om abort alltid samman med de förväntade konsekvenserna i den konkreta situationen. Konsekvensetiken kan alltså inte säga, att abort alltid är rätt eller alltid är fel.

Konsekvensetiker kommer dock att luta mer åt att tillåta abort än de övriga etiska inriktningarna, eftersom en konkret situation när en person eller ett par överväger en abort, typiskt hänger samman med, att det finns en förväntan om negativa konsekvenser, om det kommer ett barn in i deras liv vid en kommande tidpunkt. Det kan såväl handla om negativa konsekvenser i förhållande till barnets liv – om de till exempel inte har ekonomiskt överskott till att ge barnet ett gott liv, kan det vara en viktig faktor i det etiska övervägandet. Om det är sannolikt att barnet kommer att lida fysiskt eller psykiskt, kommer det också att vara mycket avgörande för beslutet utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv.

En möjlig komplexitet i den konsekvensetiska övervägningen är dock, hur man ska värdera konsekvenserna i förhållande till det potentiella liv, som kunde komma till världen, om man inte gjorde abort. Är det en god sak i sig, att det kommer en ny människa till världen, som kan uppleva lyckliga känslor och behovsuppfyllelse, eller ska våra etiska val enbart bestämmas av de redan existerande människorna vid den tidpunkt, när vi fattar beslutet?

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Etik

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-12-18
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3