Abort

Introduktion

Den etiska debatten om abort handlar om så kallad provocerad abort, där man med hjälp av kirurgiska eller medicinska ingrepp hindrar en graviditet från att fullföljas, vilket resulterar i fostrets död.

Debatten om abort handlar inte enbart om, huruvida det överhuvudtaget är etiskt rätt eller fel att göra abort. Även om man är förespråkare, kan det nämligen fortfarande finnas etiska frågor förbundna med att sätta den exakta gränsen för, när det inte längre är etiskt acceptabelt att genomföra en abort.

I förhållande till lagstiftning har olika länder i världen mycket olika riktlinjer inom området. På vissa platser är abort helt förbjudet, på andra platser kräver man särskilda omständigheter, medan de flesta platser i västvärlden tillåter abort inom ett visst antal veckor efter befruktningen, och kräver särskilt tillstånd, om man önskar genomföra en abort vid en senare tidpunkt.

I Sverige är det till exempel fri abort fram till den 18e veckan. Efter den 18e veckan kan abort även tillåtas, men då ska det finnas allvarliga bakomliggande orsaker (till exempel sjukdom hos modern, missbildningar eller svåra handikapp hos barnet), till att en abort kan tillåtas, och ett så kallat levnadsdugligt barn får normalt inte aborteras.

Observera att det lätt kan finnas en skillnad mellan ens inställning till lag och till etik. Man kan till exempel gott och väl mena, att det bör vara lagligt att genomgå en abort, men samtidigt tänka, att det i en konkret situation skulle kunna vara ett oetiskt val. Även om man anser, att abort alltid är oetiskt, kan man faktiskt samtidigt mena, att det bör vara lagligt – till exempel om man värderar, att konsekvenserna av förbud bara skulle innebära, att kvinnor i stället skulle genomföra sina aborter i smyg, med hjälp av potentiellt mycket osäkra och skadliga metoder.

Den religiösa synvinkeln

Traditionellt sett har motståndet mot abort varit s...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in