Aktiv dödshjälp

Introduktion

Aktiv dödshjälp, eller eutanasi, refererar till en praxis, där man hjälper en person att dö – i normalfallet enligt personens egen önskan (eller utifrån ett så kallat livstestamente som personen har skrivit, om personen själv inte längre är i stånd att kommunicera). Aktiv dödshjälp sker vanligtvis i samband med dödliga sjukdomar, när patienterna till exempel önskar att slippa det sista, smärtfyllda förloppet av sjukdomen – eller inte önskar att hamna i en situation, där de är fullständigt beroende av andras hjälp.

Aktiv dödshjälp är olagligt i större delen av världen – inklusive Sverige. Ämnet är dock föremål för en livlig etisk och politisk debatt, och många menar, att lagstiftningen bör ändras.

Passiv dödshjälp och principen om dubbel effekt

Trots att det är olagligt att ge aktiv dödshjälp, är det i vissa situationer lagligt att ge passiv dödshjälp. Det kan till exempel vara lagligt att avbryta behandlingen av en patient, trots att man vet, att detta kommer att leda till patientens död – för här utför man inte en konkret handling, s...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in