Djuretik

Introduktion 

Djuretik är den gren av etiken, som behandlar, vilka etiska förpliktelser människor har gentemot andra djur. Denna fråga är mycket viktig att reda ut, eftersom människor på många områden utsätter djur för en behandling, som vi skulle betrakta som mycket oetisk, om den vore riktad mot andra människor.

Traditionellt sett har det framför allt varit konsekvensetikerna, som har varit de starkaste förkämparna för, att människor bör ta mycket större hänsyn till djuren, än de vanligtvis gör idag En av de mest berömda och inflytelserika filosoferna inom djuretik är till exempel konsekvensetikern Peter Singer, som 1975 utgav Animal Liberation, ett av djuretikens absolut viktigaste verk. Singer argumenterar för, att vi, för att leva upp till etikens krav helt ska tänka om när det gäller vårt förhållande till icke-mänskliga djur.

Det finns också några moderna pliktetiker, som har argumenterat för, att djur förtjänar samma respekt som människor i förhållande till etiska handlingar, och vår plikt är att inte utsätta dem för obehag. Den mest kända av dessa är Tom Regan, som på många punkter argumenterar för en ståndpunkt angående djurrättigheter, som är ännu mer vittgående än Singers.

Djurs moraliska status

Innan vi börjar se på djuretiken i relation t...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in