Djurförsök

Innehållsförteckning

Introduktion

Djurförsök används i en lång rad olika sammanhang, för många olika syften.

Djurförsök används särskilt inom medicinsk forskning, när man till exempel kan testa en ny medicin eller undersöka utvecklingen av diverse sjukdomar utan att behöva använda mänskliga försökspersoner. Några djur har nämligen stora biologiska likheter med människor och reagerar på någorlunda liknande sätt på sjukdomar och medicin. Därmed kan djurförsök fungera som alternativ till direkta test på människor, när ny medicin ska tas fram eller en sjukdoms egenskaper ska undersökas. En rad olika djur används för detta ändamål, men framför allt möss, råttor och grisar.

Djurförsök används också inom till exempel toxikologi, om man behöver testa hur skadliga olika ämnen kan vara, när människor kommer i kontakt med dem. Återigen är det likheten mellan människors och djurs organ, so...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in