Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är ett vanligt namn på de metoder, som används under graviditeten för att undersöka om ett foster har diverse symptom, skador eller genetiska avvikelser. Några av de vanligaste metoderna är till exempel ultraljudsundersökning och fostervattenprov.

Fosterdiagnostik är ett område som hela tiden utvecklas, så det kommer med stor sannolikhet ännu fler avancerade metoder ut på marknaden inom några år. Det är ett väldigt informativt verktyg som kan ge otroligt mycket information om det väntade barnet, men det öppnar också för en lång rad mycket komplicerade etiska frågor.

Om fosterdiagnostiken visar negativa resultat, kan föräldrarna välja att göra en abort. Detta val är relativt enkelt i situationer, där det är så stora skador på fostret, att det inte alls kommer att vara livsdugligt – eller i bästa fall ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in