Genteknik

Introduktion till genteknik

Genteknik eller genteknologi är en allmän beteckning för olika vetenskapliga tekniker, som kan användas till att direkt manipulera med levande organismers DNA – till exempel genom att flytta gener från en organism till en annan, eller genom att inaktivera bestämda gener. Under senare tid har gentekniken åter uppmärksammats på grund av CRISPR, en nyutvecklad metod som gör det mycket lättare, billigare och snabbare att redigera i levande organismers gener. 

Genteknik har stor potential, eftersom den låter oss modifiera växter och djur, så att de i högre grad får de egenskaper, som vi har användning för. Man kan till exempel göra grödor mer resistenta mot ogräsbekämpningsmedel, eller få odlad lax att växa snabbare. Men det finns också några etiska dilemman förbundna med användningen av genteknik, som kanske talar för, att man bör vara försiktig med, hur man använder den.

Genmodifierade organismer (GMO) är förhållandevis utbredda i USA (där grödor som till exempel majs och soja ofta är genmodifierade), men är mer sällsynta i Europa på grund av mindre stöd från allmänheten och en mer restriktiv lagstiftning inom området.

Det är värt att notera, att människor har manipulerat med levande organismers DNA, med hjälp av mer traditionella metoder under tusentals år. Till exempel är de flesta djurarter som ingår i dagens...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in