Kärnkraft

Innehållsförteckning

Introduktion

Under slutet av andra världskriget var hela världen vittne till den enormt destruktiva kraften, som atomenergi kan utlösa, när USA släppte två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Efter kriget ökade dock intresset för, hur den nya energikällan skulle kunna användas för fredliga ändamål.

Den första kommersiella atomreaktorn öppnade 1951, och därefter började den nya energikällan användas i flera av världens länder. Framförallt USA och Ryssland fick flera av de nya kraftverken, som kunde producera enorma mängder energi utifrån relativt små mängder råmaterial.

Fram till 1960-talet var inställningen till atomkraft generellt positiv, eftersom man var nyfiken på den nya teknologins möjligheter, men snart började mer skeptiska inställningar höras. Dels på grund av associationen till atomvapen, men motståndet stärktes också i samband med de våldsamma reaktionerna vid härdsmältor, som potentiellt kunde göra stora områden obeboeliga och orsaka många dödsfall och sjukdomsfall på grund av strålning.

Den värsta av dessa olyckor ägde rum på Tjernobyl-verket i Ukraina 1986, men under senare tid fick Fukushima-olyckan i Japan år 2011 också stor uppmärksamhet, trots att den inte fick i de närmaste så omfattande konsekvenser som Tjernoby...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in