Klimat- och miljöetik

Introduktion

Under 2000-talet har klimatförändringar och global uppvärmning orsakade av människor kommit att hamna alltmer i fokus. Denna ökade uppmärksamhet – samt de potentiellt katastrofala konsekvenser, som global uppvärmning kan medföra – har lett till ökad uppmärksamhet kring de etiska förpliktelser man som individ har i relation till klimat och miljö.

Global uppvärmning och klimatförändringar

Klimatförändringar är intressanta ur ett etiskt perspektiv, eftersom de handlar om en samlad negativ konsekvens, som uppkommer ur miljarder människors individuella handlingar. Många av de handlingar, som vi i västvärlden tar helt för givna, bidrar nämligen till att öka vårt personliga klimatavtryck markant över genomsnittet – det kan till exempel vara flygresor, privatbilism, för stor konsumtion av kött och andra animaliska produkter, samt en generell tendens till att köpa nya saker (gadgets, kläder, möbler, med mera…) istället för att använda gamla saker under hela deras livslängd.

Eftersom det främst talas om en samlad konsekvens av många människors handlingar, kan det utifrån ett individuellt perspektiv vara frestande att ”ursäkta” sitt uppförande. I den offentliga debatten om ämnet hör man till exempel ofta uttalanden som följande: ”Det är ju inte mina handlingar, som direkt bär skulden till att vattennivå...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in