Aristoteles

Aristoteles var en av de mest inflytelserika grekiska filosoferna, och han har haft en enorm betydelse, speciellt för västvärldens uppfattning om både vetenskap, kognition, etik och politik.

Aristoteles etik grundar sig i hans försök att undersöka, vad syftet med mänskligt liv är, och hur vi därigenom kan värdera vad som gör en person till en ”god människa”. Denna värdering är enligt Aristoteles lätt när det handlar om många andra saker i världen – en bra kniv är vass och lätt att hantera, ett bra skepp är tätt och snabbt, en bra häst är snabb och uthållig osv… Det är dock något mer komplext att avgöra, vad det vill säga att vara en god människa. 

Aristoteles kommer mycket kort uttryckt fram till, att nyckeln till det goda människolivet är att ha...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in